Hieronder verstaan wij alle zaken die door de belastingdienst zijn opgelegd, zoals aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting,
lloonheffing, successierecht etc.

Mocht uw bedrijf controle krijgen van de belastingdienst of een andere uitvoeringsinstelling dan bieden wij de mogelijkheid om dit te laten doen op ons kantoor, zodat u gewoon bezig kunt blijven met uw werkzaamheden. Uiteraard zullen de uitkomsten van deze controle altijd met u worden doorgenomen.

Ook mag u van ons bedrijf verwachten dat wij u zullen ondersteunen bij eventuele correcties, middels het indienen van bezwaarschriften en gerechtelijke procedures.
Het kan immers voorkomen dat de controleur een andere mening heeft dan dat uw mening is. Hiermee hoeft u niet klakkeloos akkoord te gaan.

U heeft altijd het recht om een bezwaarprocedure te beginnen en bent hierin zeker niet kansloos. Wij zullen u ook hierin van advies dienen.