Hieronder geven wij onze tarieven van de meest voorkomende werkzaamheden. Ook kunnen wij een offerte maken voor een compleet verzorgde administratie. Wij geven dan een jaarprijs voor uw complete administratie of een gedeelte van uw administratie en geven tevens de garantie dat deze prijs gedurende het jaar niet hoger zal uitkomen.
U betaalt dan een maandelijks voorschot en weet exact wat de administratie in dat jaar kost.
Na een jaar volgt een evaluatie en kan uw maandelijks voorschot aangepast worden.
Wij geven uiteraard uitleg over het waarom van de verhoging c.q. verlaging van uw voorschot.
Rapportagewerkzaamheden €   55,00 per uur
Invoer van de administratie €   45,00 per uur
Aanmaak administratie €   75,00 jaarlijks eenmalig
Aangifte loonheffing €   35,00 jaarlijks eenmalig
Aangifte omzetbelasting €   35,00 per keer
Aangifte inkomstenbelasting (bedrijf) € 175,00 per keer
Aangifte inkomstenbelasting (particulier) €   75,00 per keer
Aangifte vennootschapsbelasting € 275,00 per keer
Publicatiebalans Kamer van Koophandel €   75,00 per keer
Suppletieaangifte omzetbelasting €   70,00 per keer
Salarisberekening €   10,00 per keer
Aan-of afmelding personeel €   27,50 per keer
Arbeidsovereenkomst €   50,00 per keer
Uitstelregeling inkomstenbelasting €  25,00 per keer
Bezwaarschrift (standaard) €  75,00 per keer
Advisering €  55,00 per uur
Diversen €  45,00 per uur